Stortrives i første klasse!

Lucas

Lucas Andreassen Forthun stortrives sammen med kameratene sine på tilgjengelige Stenbråten skole i Oslo. Lucas' foreldre måtte imidlertid kjempe en lang kamp mot byråkratiet for dette skoletilbudet, der han kan delta på lik linje med de andre barna.

22. juni 2016

Lucas Andreassen Forthun

Han har Cerebral Parese og bruker rullestol, men det er ingen hindring for den oppvakte seksåringen. Lucas har nemlig fått muligheten til å gå på en skole som er tilgjengelig for alle, og derfor kan han delta i leken og undervisningen sammen med klassekameratene sine. 

Du tror kanskje at alle barn i Norge får gå på den skolen de ønsker?

Sannheten er en annen. Lucas skulle gått på en skole som var uegnet for en liten gutt i rullestol, men foreldrene valgte å kjempe for et skoletilbud der han kunne delta på lik linje med de andre barna. Kampen ble både hardere og lengre enn forventet, og lyktes fordi Lucas var ønsket av skoleledelsen og lærerne, og fordi skolen er tilgjengelig og har et inkluderende læringsmiljø. Men det er slett ingen selvfølge.

Lucas og Ask
Lucas og Ask (6) er glade for at de går på en skole som er tilgjengelig for alle barn, også for Lucas som bruker rullestol. Ikke alle funksjonshemmede barn i Norge har denne muligheten.

I følge loven har alle barn i Norge rett til å få gå på ordinær skole, sammen med venner fra nærmiljøet sitt.

I realiteten har ca 80 % av grunnskolene i Norge fysiske barrierer som gjør skolebyggene utilgjengelige for funksjons­hemmede og stenger mange barn ute fra felleskap, lek og undervisning.

Når 80 % av norske skoler ikke kan ta imot funksjons­ hemmede elever, betyr det at mange barn blir utestengt fra å delta i samfunnet. Dette kan vi ikke akseptere, og vi håper å få din støtte til å fortsette kampen for en inkluderende skole.

Lucas med moren sin Veronika
«Det var en lang kamp for å få plass på en «vanlig» skole som var tilgjengelig for Lucas men det var verd det» sier mamma Veronika. «Her på Stenbråten får han samme muligheter som alle andre barn».

Støtter du Norges Handikapforbund gir du et håndslag for likeverd, og kampen for et selvstendig liv.

Bli med i kampen du også!