Lars (27) har styring i eget liv

Lars

Lars lever et aktivt og selvstendig liv med en assistanseordning (BPA) som han selv styrer. Kun en brøkdel funksjonshemmede har den samme muligheten. NHF kjemper for brukerstyrt assistanse til flere.

22. juni 2016
Foto: Michal Tomaszewicz

I 2007 var Lars Eilerås odelsgutt og planla en framtid på slektsgården, da han gikk i søvne på en skoletur, falt ut av et vindu i fjerde etasje og brakk nakken. Han ble lam fra brystet og ned, og i fingrene. Livet ble ikke helt som han hadde tenkt, men Lars synes han har det bra.

Lars lever livet sitt slik han selv ønsker. Han bor i et flott hus på landet, som han selv har tegnet. For tiden er han i jobb på Høgskolen i Vestfold, men fra høsten av planlegger han å studere. Han spiller på rugbylandslaget for funksjonshemmede og har et aktivt, sosialt liv med venner og familie. 

- Assistentene er helt avgjørende for at jeg kan ha det så bra som jeg har det, sier han.

Assistent Victoria Holtan Holm bisår på kjøkkenet.

Victoria Holtan Holm er en av assistentene til Lars. - Vi kjenner hverandre så godt etter hvert at jeg slipper å forklare og be om hjelp hele tiden, sier Lars.

Assistentene bistår med mye av det praktiske i hverdagen. Samtidig sparer Lars tid og krefter, så han kan leve et aktivt liv og være en ressurs for andre. Det er viktig for Lars, som vil være noe annet og mer enn rullestolen han sitter i.

Lars er selv med på å styre hvem som blir ansatt som assistenter og hva de skal gjøre. Det betyr mye for ham at ordningen er så fleksibel. Han velger selv hva han skal få hjelp til, alt etter timeplan og dagsform. Assistentene bidrar med det han trenger hjelp til der og da i stedet for å følge et kommunalt skjema.

- De er samarbeidspartnere mer enn hjemmehjelper, sier han.

Victoria hjelper til med å få treningsutstyret i bilen

- Treningen er alfa og omega, sier Lars. Assistentene er med på trening, og hjelper blant annet til med treningsutstyret. 

Bare for et mindretall

Lars er en av et mindretall funksjonshemmede som har ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

I over 20 år har Norges Handikapforbund kjempet for at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand, skal ha rett til brukerstyrt personlig assistanse. I mars i år kunne vi endelig feire at regjeringen går inn for å rettighetsfeste ordningen. Så langt ser det imidlertid ut til at retten til assistanse kan bli ganske begrenset.

- Dette er en halv seier vi skal glede oss over, men vårt håp er at rettigheten skal bli bredere og kunne innlemme flere personer enn regjeringens forslag så langt åpner for, sa NHFs forbundsleder Arne Lein da regjeringen la fram forslaget 22. mars.

Med regjeringens forslag vil bare de som trenger mest bistand, vil få rett til ordningen. Et stort flertall av funksjonshemmede med assistansebehov, kan falle utenfor. De må nøye seg med et liv styrt av kommunale rutiner og timeplaner, og blir fratatt en av våre mest grunnleggende rettigheter - retten til å styre over eget liv.

Kjemper videre for retten til BPA

Norges Handikapforbund akter å fortsette kampen for å utvide retten til assistanse. Slik at alle kan få den samme muligheten til å leve et fullverdig liv.

Synes du det er viktig at funksjonshemmede skal ha rett til et selvstendig liv? Med flere støttespillere kan vi fortsette å legge press på politiske myndigheter.

Støtt oss i kampen!