Kjemper for en tilpasset bolig for Linnéa (10)

Linnea

Familien Sjøberg kjemper for å få en tilpasset bolig som fungerer for multifunksjonshemmede Linnéa. De vil at Linnea skal vokse opp hjemme, som alle andre barn.

22. juni 2016

Foto: Tore Fjeld

Familien Sjøberg gleder seg til jul. Spesielt er de glade for at Linnéa kan være hjemme sammen med familien. Det er ingen selvfølge. Linnéa er multifunksjonshemmet. Hun er blant annet blind og har ikke talespråk. Men hun kan si «mamma», «pappa» og «hei».

– Linnéa er som barn flest blid og fornøyd og liker å leke med andre barn. Hun kan virkelig røre folk, sier Linnéas mamma Celina Sjøberg.

Huset familien Sjøberg bor i er for trangt og har ikke plass til de hjelpemidlene Linnéa trenger for å fungere i hverdagen. Familien trenger en tilpasset bolig for at Linnéa fortsatt skal kunne bo hjemme.

Tungrodde prosesser

Tidligere kunne familier med funksjonshemmede barn søke om skattefradrag for tilpasning av bolig. Denne ordningen er nå fjernet, og familiene må søke hjemkommunen om tilskudd fra Husbanken. Ordningen er imidlertid lite kjent i kommunene, og mange familier møter et tungrodd byråkrati.

Familien til Linnéa kunne ikke vente på en lang søknadsprosess. De strammer inn livremmen og bygger nytt hus, slik at Linnéa kan fortsette å bo hjemme. Uten økonomisk støtte fra kommunen blir det trangt, men for familien Sjøberg i Fredrikstad finnes det ikke noe annet alternativ som er godt nok for den fine jenta deres. De vil at Linnea skal vokse opp hjemme, som alle andre barn. De håper likevel på å få boligtilskudd som kan dekke merkostnadene for å gjøre det nye huset beboelig for Linnéa i mange år framover. Når Linnéa kan bo hjemme, spares også kommunen for store kostnader.

Linnea og Celina Sjøberg

Stilte opp i "Prøv mitt liv"

I sommer åpnet familien Sjøberg i Fredrikstad hjemmet sitt for Knut Storberget i tv-programmet «Prøv mitt liv», for å sette fokus på situasjonen til familier med funksjonshemmede barn.

- Jeg håper at dette programmet gjør at politikere og byråkrater skjønner at de må endre på tungrodde systemer slik at barn kan fortsette å bo hjemme. Det hadde vært litt av en julegave for mange, sier mammaen til Linnéa.

- Det som gjorde størst inntrykk på meg var Linnéa selv og hvor mye livskvalitet hun utstrålte. Etter at jeg kom hjem fra familien Sjøberg, har det ikke gått en eneste dag uten at jeg har tenkt på hvor lett vi har det hjemme hos oss, sier Knut Storberget.

Knut Storberget sammen med Linnea og moren Celina

Hjelp oss i kampen

Norges Handikapforbund kjemper for at foreldre med funksjonshemmede barn skal få støtte til en bolig tilpasset familiens behov. Vi kan ikke finansiere utbedring av boliger for funksjonshemmede, men med flere på laget kan vi legge press på myndighetene og kjempe for funksjonshemmedes rettigheter.

Synes du at Linnéa og alle andre funksjonshemmede barn skal ha mulighet til å bo hjemme i kjente omgivelser sammen med familien sin?

Støtt oss!