Bedriftssamarbeid

Bli med på å skape et bedre samfunn for funksjonshemmede i Norge!

I 85 år har Handikapforbundet arbeidet for et inkluderende samfunn der funksjonshemmede kan delta og bidra. Et bedriftssamarbeid med oss handler om å være en del av et felleskap som finner gode og varige løsninger som gagner enkeltmennesker og samfunnet.
22. juni 2016

Hvordan jobber vi?

Handikapforbundet jobber for å få myndighetene til å forstå utfordringene funksjonshemmede møter i samfunnet. Vi bidrar med vår kunnskap og erfaring i møter med politikere, i høringer, råd og utvalg og ulike former for brukermedvirkning. Vi samarbeider ofte med andre organisasjoner, fagfolk og forskermiljøer og utgir en rekke publikasjoner.

Gjennom vårt frivillige arbeid, gir vi ulike tilbud til mennesker som trenger støtte, hjelp og veiledning i en krevende livssituasjon. Vi tilbyr sosiale arenaer og aktiviteter, flere av dem rettet spesielt mot barn og unge. Vi tilbyr flere ulike kurs og gjennomfører fagkonferanser, hjelpemiddelmesser og mange små og store arrangementer der vi setter fokus på alt funksjonshemmede kan bidra med.

Klikk her for å lese mer om våre arbeidsområder

Vi diskuterer gjerne hvordan din bedrift kan være med i en samarbeidsform som passer bedriften best. Ta kontakt med markedsrådgiver Tone Elin Liavaag på e-post for å diskutere et bedriftssamarbeid.

Dette er noe av det din bedrift kan være med på:

Bli strategisk hovedpartner!

Handikapforbundet tilbyr langsiktige, strategiske samarbeidsforhold. Et hovedpartnerskap er forankret i våre og bedriftens felles mål og verdier, og har aktiv samhandling og utveksling av kompetanse og nettverk som mål. I felleskap identifiserer vi og utvikler prosjekter og aktiviteter som er skreddersydd i forhold til din bedrift og deres behov. Hovedpartnere vil ha eksklusivitet i forhold til bransje. 

Til toppen

Bli bedriftspartner!

Som bedriftspartner kan din bedrift gjøre en samfunnsmessig forskjell. Her er målet at vi i felleskap kan påvirke til positive endringer i samfunnet. Handikapforbundet har et stort arbeidsfelt og tilbyr bedriftssamarbeid innen flere fag- og saksområder, som:

 • Et universelt utformet samfunn
 • Forebygging av ulykker, skader og sykdom på arbeidsplassen
 • Få flere i jobb – uutnyttet kunnskapskapital i Norge
 • Ungdommens fremtid i velferds-Norge
 • Forskning og utvikling innen hjelpemiddelsektoren

Til toppen

Bli bedriftssponsor!

Støtt Handikapforbundets interessepolitiske arbeid for et samfunn der funksjonshemmede har reelle muligheter til å delta og bidra! Bli:

 • Gullsponsor – om dere ønsker å støtte med 100 000 i året
 • Sølvsponsor – om dere ønsker å støtte med 50 000 i året
 • Bronsesponsor – om dere ønsker å støtte med 25 000 i året 

Til toppen

Bli kampanjesponsor!

Handikapforbundet gjennomfører årlig flere store arrangementer, som FunkFest, Funkisdagen og Wings for life World run og hjelpemiddelmesser, og vi organiserer debatter og holder foredrag. Kampanjepartnere er viktige støttespillere som både bidrar til oppmerksomhet om arrangementene og en bedre hverdag for funksjonshemmede. En kampanjesponsor kan bidra med gaver, sponsorat eller medlemsfordeler til våre 14 000 medlemmer.

Til toppen

Bli prosjektpartner!

Har du en god prosjektide, eller noe du vil utrede, utforske, utvikle eller finne gode løsninger på? Kanskje du er vår neste prosjektpartner. Innenfor våre arbeidsfelt foregår det stadig større og mindre prosjekter der vi ønsker ulike samarbeidspartnere velkommen.

Vi gjennomfører prosjekter innen følgende områder: 

 • Forskningsprosjekter knyttet til diagnose
 • Forebygging og rehabilitering
 • Universell utforming av bygg og uteområder
 • Holdnings- og opplysningsarbeid
 • Prosjekter som bidrar til inkludering, deltagelse og større mangfold i samfunnet.
 • Likestilling og menneskerettigheter
 • Praktisk og personlig bistand

Vi diskuterer gjerne et prosjektsamarbeid med din bedrift, organisasjon, forskningsinstitusjon eller forening. Ta kontakt med markedsrådgiver Carl Fredrik Pedersen på e-post for å diskutere et prosjektsamarbeid.

Til toppen

Støtt vårt internasjonale bistandsarbeid!

Hovedvekten av Handikapforbundets arbeid foregår i Norge, men vi er også en anerkjent bistandsorganisasjon som støtter funksjonshemmede i utviklingsland. Din bedrift kan gjerne bidra inn i vårt internasjonale bistandsarbeid.

Klikk her for å lese mer om vårt internasjonale arbeid.

Vi diskuterer gjerne hvordan din bedrift kan være med i en samarbeidsform som passer bedriften best. Ta kontakt med markedsrådgiver Tone Elin Liavaag på e-post for å diskutere et bedriftssamarbeid.

Til toppen