Regionstyret

Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet.

Her kan du finne regionstyrets protokoller.

Her kan du finne årsmeldinger fra regionen.
13. juni 2016
Bildetekst: (Foran f.v: Sverre Bergenholdt, Vibeke O. Nervik, Saad Al-Jaderi, Hilde Sofie Nilsson. Bak f.v: Dagfinn Glad, Ken Jacksjon, Elisabeth Wollebek, Hanne Grimstvedt, Ragnhild S. Hartviksen Arild Karlsen, Runar Tønnesen og Gyda Nullmeyer)

I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. Den 6. april 2019 valgte vi, for perioden 2019 - 2020, følgende regionstyre for NHF Øst. 

Regionleder

Arild Karlsen (Valgt for to år på årsmøtet i 2018).
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf: 977 47 975
arildkar14@gmail.com 


1. nestleder - organisatorisk

Sverre Bergenholdt (Valgt for to år på årsmøtet i 2019).
Vardeveien 30, 1555 Son
Tlf: 917 61 535
sverre.b@online.no


2. nestleder - politisk

Ragnhild Skovly Hartviksen (Valgt for to år på årsmøtet i 2018).
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75 546
ragnhsk@online.no


Styremedlemmer

Hilde Sofie Nilsson (Valgt for to år på årsmøtet i 2018).
Olav M. Troviks vei 60, 0864 Oslo
Tlf: 959 37 071
hildesofie@hotmail.com

Elisabeth Wollebek (Valgt for to år på årsmøtet i 2019).
Høysletta 15, 1400 Ski
Tlf: 928 92 211
eliswoll@gmail.com


Saad Al-jaderi (Valgt for to år på årsmøtet i 2018).
Idrettsveien 20, 1400 Ski
Tlf: 916 26 066
saad842@gmail.com

Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson (Valgt for to år på årsmøtet i 2019).
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz

1. vara
Runar Tønnesen (Valgt for et år på årsmøtet i 2019).
Tlf: 482 63 222
runar.tonnesen@hbf.no 

2. vara
Vibeke Otterlei Nervik (Valgt for et år på årsmøtet i 2019).
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
vibner@online.no 

3. vara
Dagfinn Glad (Valgt for et år på årsmøtet i 2019).
Elgveien 26 A, 1534 Moss
Tlf: 934 60 198
dagfinn.glad@mac.com