Regionstyret

Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet.

Her kan du finne regionstyrets protokoller.

Her kan du finne årsmeldinger fra regionen.
13. juni 2016

På årsmøtet 1. april 2017, ble følgende regionstyre valgt:

Regionleder

Arild Karlsen
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf: 977 47 975
arild.karlsen@getmail.no


1. nestleder - organisatorisk

Sverre Bergenholdt
Vardeveien 30, 1555 Son
Tlf: 917 61 535
sverre.b@online.no


2. nestleder - politisk

Ragnhild Skovly Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75 546
ragnhsk@online.no


Styremedlemmer

Willy K Aagaard
Skogheim, Rute 503
1766 Halden
Tlf: 472 76 501
w.k.aagaard@gmail.com


Tone Lillestølen
Prost Kroghsv. 29, 1710 Sarpsborg
Tlf: 413 14 267
tone.lillestolen@getmail.no

Elisabeth Wollebek
Høysletta 15, 1400 Ski
Tlf: 928 92 211
eliswoll@gmail.com


Saad Al-jaderi
Idrettsveien 20, 1400 Ski
Tlf: 916 26 066
saad842@gmail.com1. vara


Anders Hauge Olsen
Haugeløkka 16, 1661 Rolvsøy
Tlf: 920 26 936
anders@haugeolsen.no


2. vara

Helene Kjølstad
Framveien 9, 1472 Fjellhamar
Tlf: 971 10 207
helene.kjolstad@gmail.com


3. vara

Hilde Sofie Nilsson
Olav M. Troviks vei 60, 0864 Oslo
Tlf: 900 75 108
hildesofie@hotmail.com