Regionstyret

Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet.

Her kan du finne regionstyrets protokoller.

Her kan du finne årsmeldinger fra regionen.
13. juni 2016
Bildetekst: (Bak f.v: Regionkontorleder Hanne Grimstvedt, Elisabeth Wollebek, Ragnhild Skovly Hartviksen, Ken Jackson og Regionstyreleder Arild Karlsen. Foran f.v: Hilde Sofie Nilsson, Saad Al-Jaderi og Sverre Bergenholdt. Ikke til stede: Willy Aagaard, Anders Hauge Olsen og Tone Lillestølen. )

I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. På årsmøtet 14. april 2018, ble følgende regionstyre valgt:

Regionleder

Arild Karlsen
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf: 977 47 975
arild.karlsen@getmail.no


1. nestleder - organisatorisk

Sverre Bergenholdt (Valgt for to år på årsmøtet i 2017).
Vardeveien 30, 1555 Son
Tlf: 917 61 535
sverre.b@online.no


2. nestleder - politisk

Ragnhild Skovly Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75 546
ragnhsk@online.no


Styremedlemmer

Willy K Aagaard (Valgt for to år på årsmøtet i 2017).
Skogheim, Rute 503, 1766 Halden
Tlf: 472 76 501
w.k.aagaard@gmail.com


Hilde Sofie Nilsson
Olav M. Troviks vei 60, 0864 Oslo
Tlf: 959 37 071
hildesofie@hotmail.com

Elisabeth Wollebek (Valgt for to år på årsmøtet i 2017).
Høysletta 15, 1400 Ski
Tlf: 928 92 211
eliswoll@gmail.com


Saad Al-jaderi
Idrettsveien 20, 1400 Ski
Tlf: 916 26 066
saad842@gmail.com1. vara


Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz


2. vara

Anders Hauge Olsen
Haugeløkka 16, 1661 Rolvsøy
Tlf: 920 26 936
anders@haugeolsen.no

3. vara

Tone Lillestølen
Prost Kroghsv. 29, 1710 Sarpsborg
Tlf: 413 14 267
tone.lillestolen@getmail.no