Om oss

Om oss i NHF Øst

NHF Øst er et talerør for alle bevegelseshemmede, og driver interessepolitisk arbeid, i vår region. Vi avgir høringsuttalelser, uttaler oss i media, medvirker i byggeprosjekter og deltar i brukerutvalg forskjellige steder. Det øverste styrende organet i NHF Øst er regionstyret. Vi har også flere utvalg som arbeider spesielt med avgrensede saker og områder. I tillegg har vi et ungdomslag, NHFU Øst, for våre medlemmer under 30 år.
Regionstyret
Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet.

Her kan du finne regionstyrets protokoller.

Her kan du finne årsmeldinger fra regionen.
Les mer om Regionstyret
Lokallag
I NHF Øst er det mange lokallag. Det er både lokallag som dekker en eller flere kommuner, og det er fylkeslag av landsforeningene.
Les mer om Lokallag
Nettverk
Lenker til NHFs nettverk har vi samlet her.
Les mer om Nettverk
Representanter i råd og utvalg
Alle kommuner skal ha et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I følge loven skal kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. NHFs representanter i de kommunale rådene sitter som representanter for SAFO, samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. SAFO er en paraplyorganisasjon for NHF, NFU(Norsk forbund for utviklingshemmede) og FNDB (Foreningen norges døvblinde).
Les mer om Representanter i råd og utvalg
Kontakt
Norges Handikapforbund Øst
Postboks 9219 Grønland
0134 Oslo
E-post: nhf.oest@nhf.no


Les mer om Kontakt
Kalender

Kalender for NHF Øst

Her legger vi ut aktiviter, kurs og møter som skjer i NHF Øst. Hvis ditt lokallag ønsker at deres aktiviteter skal inkluderes i kalenderen kan dere sende de inn til Gyda Nullmeyer på epost: gyda.nullmeyer@nhf.no
For mer informasjon om våre kurs kan du lese i vår kurskatalog, som du finner her.Les mer om Kalender