Velkommen til kortkurs med NHF Oslo

På Oslo-kontoret jobber tidligere tillitsvalgt Elisabeth Wilhelmsen som er sosionom, og som åpner kontordøra for medlemmer som trenger «hjelp til selvhjelp». Hun tilbyr å hjelpe gamle og nye medlemmer i NHF Oslo med søknader, klager og andre problemstillinger de har i forhold til hva de kan ha krav på, og tjenestetilbudet generelt. Nå inviterer hun til kurs!
19. mars 2019
NHF Oslo har fått tilbakemelding på at det er mange som ønsker kurs om parkeringstillatelse. I tillegg er TT-kort alltid noe som er aktuelt, det samme gjelder ledsagerbevis.
I den forbindelse inviterer vi til kortkurs. Det er rettighetskonsulent i NHF Oslo, Elisabeth Wilhelmsen, som vil holde kurset.


Kurset vil blant annet inneholde:

• Søknadskriterier
• Klageprosesser
• Spørsmål og svar

Tid: Tirsdag 09.04.19 Klokken 17.30 – 20.30

Sted: Kantinen i NHFs nye lokaler på Galleriet, Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo. 

Hvem: Kurset er for alle som har et medlemsskap, eller sidemedlemsskap i NHF Oslo. 

Påmelding: Innen 22.03.19 via epost til Elisabeth Wilhelmsen på elisabethw@nhf.no eller telefon 47 62 05 35.

Det vil bli enkel servering. Hvis du har allergier, meld fra om dette på telefon.


Både dette kurset og Elisabeth sitt tilbud om medlemspleie er tilgjengelig for alle medlemmer av NHF Oslo, inkludert sidemedlemmer. Hvis du er medlem av en annen region og ønsker sidemedlemsskap i NHF Oslo kan du lese mer her.