Valg 2017: Hva mener førstekandidatene?

Vet du egentlig hva dine kandidater mener om tema som er viktige for oss i NHF? Her forsøker vi å gi deg noen svar.  
18. august 2017

Vi har sendt ut tre spørsmål som vi synes er viktig, til alle de store partienes førstekandidater i Akershus og Østfold. Vi publiserer intervjuene frem mot valget, ettersom svarene kommer inn. Vi håper det vil hjelpe deg med å få et innblikk i hva de ulike kandidatene mener om viktige spørsmål for NHF.

Stortinget

Vi har stilt følgende spørsmål:

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk


SV Akershus: Nicholas Wilkinson

FrP Akershus: Hans Andreas Limi

Arbeiderpartiet Akershus: Anniken Huitfeldt

Senterpartiet Akershus: Sigbjørn Gjelsvik

KrF Akershus: Ingunn Ulfsten

KrF Østfold: Line Henriette Hjemdal

Høyre Østfold: Ingjerd Schou

FrP Østfold: Ulf Leirstein

SV Østfold: Leif Christensen (tredjekandidat)

Arbeiderpartiet Østfold: Stein Erik Lauvås