Tilgjengelige valglokaler i din kommune?

Vi nærmer oss med stormskritt høstens stortingsvalg og i den anledning har vi i NHF Øst forhørt oss litt angående tilgjengeligheten i de ulike valglokalene. Det har vi gjort ved å sende ut epost til alle regionens kommuner, der vi etterspurte informasjon om hvilke lokaler som er tilgjengelige, eventuelt ikke tilgjengelig.
07. august 2017
Det må påpekes at vi har ikke vært og undersøkt lokalene selv, dette er kun basert på tilbakemelding fra kommunene. Du kan lese mer om tilgjengelige valglokaler, og hva du har krav på i forbindelse med valget, her.

Saken oppdateres fortløpende, når vi får inn svar fra flere kommuner.

Bruk stemmeretten, og godt valg!


Akershus

Asker

Alle valglokaler i Asker er tilgjengelige for alle velgere – både ifm. forhåndsstemmegivningen og ifm. valgtinget på valgdagen.

Aurskog-Høland

Valglokaler i Aurskog-Høland kommune:
Leikvin: God adkomst fra bakkeplan. Elektrisk døråpner.
Søndrehallen: God adkomst fra bakkeplan gjennom brede dører.
Setskog oppvekstsenter: Skolebygg. Adkomst gjennom skolebygg for rullestolbrukere.
Aursmoen skole: Adkomst fra bakkeplan.
Haneborg skole: Adkomst fra bakkeplan via rampe til valglokale.
Bjørkelangen sportshall: Adkomst fra bakkeplan. En mindre rampe foran dør skal settes opp for å lette adkomsten for rullestolbrukere/bevegelseshemmede.

Bærum

Eidsvoll

Alle våre lokaler hvor det kan avgis stemmer i forbindelse med valget skal være tilgjengelig for rullestolbrukere.

Frogn

Alle valglokaler i Frogn kommune er fysisk tilgjengelige. Alle valglokaler har ett universelt utformet valglokale, også tilpasset synshemmede (blindeskrift). Dessverre har vi ikke teleslynge i våre valglokaler.


Gjerdrum

Både vårt forhåndsstemmelokale, som er Gjerdrum Herredshus, og valglokalet på Gjerdrum kulturhus er tilgjengelig for handikappede.

Hurdal

I Hurdal kommune er alle valglokaler tilgjengelig for funksjonshemmede.


Lørenskog

Alle våre valglokaler er tilgjengelig.


Nannestad

Våre valglokaler er som følger: 

Preståsen skole (søndag kl. 16-21 og mandag kl. 11-21).

Maura skole (søndag kl. 16-21 og mandag kl. 11-21).

Kringler-Slattum skole (søndag kl. 16-21 og mandag kl. 11-21).

Eltonåsen skole (søndag kl. 16-21 og mandag kl. 11-21).              

Sandsnesseter grendehus (mandag kl. 16-21).

I tillegg er det mulig å forhåndsstemme ved kommunens servicekontor i perioden 10.08.-08.09.17,  kl. 09.00-15.00. Den 05.09.17 og 07.09.17 er det mulig å forhåndsstemme frem til kl. 20.00.

Nes

Nesodden

Nittedal

Vi har tre valglokaler på valgdagene: Hakadalshallen, Rotneshallen og Lihallen. Rådhuset i Nittedal er det eneste stedet med forhåndsstemming

Alle våre lokaler er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For blinde og svaksynte har vi etiketter i blindeskrift i samtlige valgavlukker. I tillegg har vi informasjonsbrosjyre om valget i blindeskrift, og vi har stemmesedler med partinavn i blindeskrift. I ett avlukke i hver hall og på forhåndsstemmemottaket har vi også stort forstørrelsesglass.

Oppegård

Alle kommunens fire valglokaler er tilgjengelig for alle.


Rælingen

Alle lokalene i Rælingen skal være tilgjengelige for alle. Det kan være at man må ta seg inn via en annen inngang (pga. trapper og at rullerampen da blir for bratt), men dette vil i så fall være merket.


Skedsmo

Ski

Alle våre lokaler er tilgjengelige for alle. Vi har ramper for rullestoler, vi merker egne p-plasser. Valgavlukkene er nye med egen belysning og skrivehylle i rett høyde.  Avlukkene er tilpasset stor rullestol i bredde og dybde.  Vi merker også hyllene i avlukkene med blindeskrift. I tillegg er våre valgfunksjonærer informert om taushetsplikt i fall de må bistå.

Sørum

Alle valglokalene i Sørum kommune er ifølge informasjonen jeg har tilgjengelige for deres medlemmer. I tillegg er forhåndsstemmelokalet i rådhuset og på Frogner bibliotek egnede lokaler for alle velgere.


Ullensaker

Alle valglokaler er universelt utformet, alle valglokalene har minimum ett valgavlukke tilpasset rullestolbrukere og minimum ett valgavlukke hvor informasjon og stemmesedler er med blindeskrift.


Vestby

Vestby kommune har 4 valglokaler.
- Krets Bjørlien hvor lokalet er Pepperstad grendehus.
- Krets Vestby hvor lokalet er Vestby rådhus.
- Krets Son/Solhøy hvor lokalet er Grevlingen flerbrukshall.
- Krets Brevik hvor lokalet er Brevik grendesenter

 Alle lokalene er tigjengelige.

Ås

I Ås kommune er alle valglokalene i våre 6 stemmekretser tilgjengelige for funksjonshemmede og universelt utformet.

Som forhåndsstemmelokaler benyttes i all hovedsak servicetorget i Ås, Skoleveien 1, 1430 Ås. Dette lokalet er svært godt tilgjengelig for funksjonshemmede, da det også er mulig å kjøre bil tett inn til stemmelokalet.

På valgtingsdagene i Ås 10. og 11. september, anses valglokalene ved Ås ungdomsskole (krets: Rustad og Holstad) og Ås kulturhus (krets: Åsgård)best tilgjengelig for bevegelseshemmede. Ved begge disse valglokalene er det få fysiske hindringer og generelt god universell utforming. Dessuten legges det opp til at funksjonshemmede skal kunne kjøre bil (ev. skysses med bil) tett inn til stemmelokalene.

 

Østfold

Aremark

Valglokalene i Aremark kommune, både for forhåndsstemme og på valgdagene, er tilgjengelige. Forhåndsstemmer foregår på Aremark Rådhus og valgdagene er på Furulund Allbrukshus.

Askim

Ved stortings- og sametingsvalget 2017 er følgende valglokaler tilgjengelige:

Ved forhåndsstemming (10.08 – 08.09):

-          Servicetorget, rådhuset kl. 08.00-15.30. I perioden 21.08 - 07.09 kan du i tillegg stemme mellom kl. 15.30 - 19.00.

-          Løkentunet, tirsdag 5. september kl. 09.00-11.30.

-          Kirkegata omsorgsboliger, tirsdag 5. september kl. 12.30 – 13.30.

-          Helsehuset IKS, onsdag 6. september kl. 09.30 – 10.00.

-          Askimtorget kjøpesenter, torsdag 7. september kl. 11.00 – 14.00.

Ved valgdagene (10. og 11.09) kan man stemme i bystyresalen på Rådhuset.Eidsberg

Tilgjengelige valglokaler:

Tidligstemming (t.o.m. 09.08.17): Servicekontoret.

Forhåndsstemming: Biblioteket på kulturtorget.

Valgting: Eidsberghallen.


Fredrikstad

Fredrikstad kommune har 18 stemmesteder pluss forhåndsstemmested i rådhuset. Rådhuset er tilgjengelig for alle. Av de 18 stedene vi har på valgtinget, er det kun ett som ikke er kommunalt eid, nemlig Bøndernes hus i Onsøy. Tilgjengeligheten for rullestolbrukere er her ikke god, og vi forsøkte å avslutte å bruke dette stemmestedet ved forrige valg, men fikk det ikke gjennom politisk. De andre stemmestedene våre er kommunens egne skoler, fortrinnsvis gymsaler og alle skal være tilgjengelige for alle.

Halden

Hobøl

Hobøl kommune har tre valglokaler. Vi bruker gymsalene på skolene – Ringvoll skole, Tomter skole og Knapstad barne- og ungdomsskole. Alle er tilgjengelig for handicappede innbyggere.

Hvaler

Marker

Forhåndsstemming foregår på servicekontoret i kommunen, i perioden fra 10.08 - 08.09.17. Dette lokalet er på bakkeplan med ingen trapper.

I tillegg gjennomfører vi forhåndsstemming på Marker bo –og servicesenter den 07.9.17. Vi har også et tilbud om ambulerende forhåndsstemming den samme dagen.

Valglokalene på valgting foregår i rådhussalen i Marker Rådhus den 10. og 11.09.17. Dette er også på bakkeplan uten trapper. Det vil og være skiltet, i tillegg til valgfunksjonærer som hjelper de til rette som trenger det.


Rømskog

Rømskog kommune har kun et valglokale, og dette er universell utformet. Jeg har sjekket dette for noen dager siden og hadde en kommentar. Det var blitt en "fartsdump" like før rampen som går i stedet for trappa. Dette er i ferd med å bli utbedret slik at adkomsten er så bra som mulig når valget er.


Råde

Under forhåndsstemmeperioden som foredgår nå er valgavlukke og adkomst på servicetorget tilrettelagt for funksjonshemmede.
På valgdagen skal følgende lokaler brukes:
Bøndernes hus i Råde (Karlshus) og Effata Bedehus i Saltnes. Begge lokaler er tilrettelagt. Valglokaler på valgdagen framkommer av valgkortet.

Sarpsborg

I Sarpsborg har vi 14 valglokaler på valgdagene, i tillegg til 3 forhåndsstemmesteder. Vi tilstreber at alle våre lokaler er tilgjengelige og mener det er god tilgjengelighet i alle sammen.

Skiptvet

Vi har ett valglokale i Skiptvet. Det nyrenovert kommunehuset som har universell utforming (også HC-WC). Vi har også gått til innkjøp av nye valgavlukker som  er for universell utforming.Spydeberg

Begge våre valglokaler er tilgjengelige. Vi benytter oss av Servicekontoret under forhåndsstemmeperioden og kommunens idrettshall på valgdagen, hvor det er tilgjengelig for rullestol/rullator/krykker mm. Vi har eget valgavlukke tilpasset handikappede, og sedler med blindeskrift for de som har behov for det. I forhåndsstemmeperioden vil vi besøke det lokale eldrehjemmet slik at de som ønsker det kan stemmer der. Videre annonseres det for muligheten for ambulerende stemmegivning under forhåndsstemmeperioden for de som har behov for det.


Trøgstad

Valglokalet i Trøgstad er i kommunehuset. Kommunehuset er fullt tilgjengelig for rullestolbrukere og andre. Dersom man trenger spesiell assistanse er det bare å melde dette inn på forhånd, så er vi behjelpelige.

Våler

Alle valglokalene i Våler kommune er tilgjengelige.
Her kan du finne oversikt over alle lokaler for forhåndsstemming og for valgdagen.