Regionstyret i NHF Øst

Vet du hvem som er leder av NHF Øst sitt regionstyre? Eller hvordan du får tak i 2. nestleder hvis du har noen saker du vil ta opp? Her får du full oversikt over NHF Øst sitt regionstyret.
11. juni 2018

Hva er regionstyret?


Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet.

Regionstyret i NHF Øst 2018
Bildetekst: (Bak f.v: Regionkontorleder Hanne Grimstvedt, Elisabeth Wollebek, Ragnhild Skovly Hartviksen, Ken Jackson og Regionstyreleder Arild Karlsen. Foran f.v: Hilde Sofie Nilsson, Saad Al-Jaderi og Sverre Bergenholdt. Ikke til stede: Willy Aagaard, Anders Hauge Olsen og Tone Lillestølen. )


Hvem er regionstyret?


I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. På årsmøtet 14. april 2018, ble følgende regionstyre valgt:

Regionleder 

Arild Karlsen
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf: 977 47 975
arild.karlsen@getmail.no

1. nestleder - organisatorisk

Sverre Bergenholdt (Valgt for to år på årsmøtet i 2017).
Vardeveien 30, 1555 Son
Tlf: 917 61 535
sverre.b@online.no

2. nestleder - politisk

Ragnhild Skovly Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75 546
ragnhsk@online.no

Styremedlemmer

Willy K Aagaard (Valgt for to år på årsmøtet i 2017).
Skogheim, Rute 503, 1766 Halden
Tlf: 472 76 501
w.k.aagaard@gmail.com

Hilde Sofie Nilsson
Olav M. Troviks vei 60, 0864 Oslo
Tlf: 959 37 071
hildesofie@hotmail.com

Elisabeth Wollebek (Valgt for to år på årsmøtet i 2017).
Høysletta 15, 1400 Ski
Tlf: 928 92 211
eliswoll@gmail.com

Saad Al-jaderi
Idrettsveien 20, 1400 Ski
Tlf: 916 26 066
saad842@gmail.com

1. vara

Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz

2. vara

Anders Hauge Olsen
Haugeløkka 16, 1661 Rolvsøy
Tlf: 920 26 936
anders@haugeolsen.no

3. vara

Tone Lillestølen
Prost Kroghsv. 29, 1710 Sarpsborg
Tlf: 413 14 267
tone.lillestolen@getmail.no