Møt førstekandidatene fra AP Akershus og AP Østfold

"Vi garanterer å beholde varig tilrettelagt arbeid (VTA) som del av statens arbeidsmarkedspolitikk, og vi sier nei til å overføre ansvaret for hjelpemidlene fra stat til kommune". - Anniken Huitfeldt, 1. kandidat til Stortinget fra AP Akershus, og Stein Erik Lauvås, 1. kandidat til Stortinget fra AP Østfold.
25. august 2017

Anniken Huitfeldt Stein Erik Lauvås

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

Ja, det vil vi. I Stortinget har Ap har foreslått følgende, men ble dessverre nedstemt av Frp/H-regjeringens flertall: «Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, og et universelt utformet samfunn innen 2035, inkludert en konkret plan for finansiering.»

 

2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

Vårt lærerløft (3000 flere lærere), styrket skolehelsetjeneste med bemanningsnorm, spesialteam og flere spesialpedagoger, er viktig også for elever med funksjonsnedsettelser. Det handler om at hver enkelt blir sett og får individuell oppfølging, slik at man mestrer skolegangen og fullfører videregående. Ap vil i tillegg ha universell utforming av skolebygg, kraftig satsing på digitale læremidler og krav om at disse skal være tilgjengelig for alle.

«Mange fine ord», ja visst. Men Ap har større troverdighet. Husk at alt som koster penger for felleskassa, noe også dette vil gjøre, krever inntekter til felleskassa i form av skatt. Vi er dypt bekymret for hva fire nye år med skattekutt, mest til de rike, får å si for kommunenes skolebudsjetter. Spesielt når man ikke lenger skal bruke oljepenger som nå. Vi frykter det vil ramme elevgrupper med behov for særlig tilrettelegging.

 

3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

I tillegg til det nevnte, har Ap en kraftfull tiltakspakke for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Blant annet en aktivitetsreform for unge på gradert uføretrygd født i 1990 eller senere, der kommunen som siste instans får plikt til å skaffe jobb. Vi garanterer å beholde varig tilrettelagt arbeid (VTA) som del av statens arbeidsmarkedspolitikk, og vi sier nei til å overføre ansvaret for hjelpemidlene fra stat til kommune.


På våre hjemmesider kan du lese vår partiguide. AP har blitt vurdert, og har fått ternigkast tre.