Møt førstekandidaten fra KrF Østfold

"KrF ønsker et samfunn hvor alle mennesker er like mye verdt, føler seg inkludert og verdsatt. Dette gjennomsyrer vår politikk". - Line Henriette Hjemdal, 1. kandidat til Stortinget fra KrF Østfold.
22. august 2017

Line Henriette Hjemdal

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

Ja, KrF mener der er særlig viktig å sikre reell mulighet til utdanning for alle, uavhengig av tilretteleggingsbehov. Universell utforming av alle skoler er en selvsagt forutsetning. KrF vil gi en frist for tilpasning av bygg til «universell utforming» - standard og sikre finansiering av dette. Vi vil også nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler.


2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

KrF mener at nedsatt funksjonsevne ikke skal være noe hinder for å lykkes i samfunnet. Vi jobber for å redusere barrierer som stenger mennesker ute fra aktiv deltakelse. Det må være et mål å forhindre at elever med funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående! Oppfølgingen av elever som er i faresonen for å droppe ut må bli bedre, blant annet ved å opprette innsatsteam på hver videregående skole for å følge opp elevene og hjelpe dem tilbake til skolehverdagen.3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

KrF ønsker et samfunn hvor alle mennesker er like mye verdt, føler seg inkludert og verdsatt. Dette gjennomsyrer vår politikk. Derfor er det viktig for oss å ha politikk som vil gjøre hverdagen for funksjonshemmede bedre! Og derfor blir jeg glad når jeg ser at Norges Handikapforbund mener vi har en god politikk, og gir oss terningkast seks i deres partiguide.


På våre hjemmesider kan du lese vår partiguide. KrF har blitt vurdert, og har fått ternigkast seks.