Kurskatalogen 2019

Endelig er kurskatalogen for 2019 kommet. Her finner du kurstilbudt til både deg som er NHF Øst-medlem og SAFO Øst-medlem. Noen av kursene våre er også åpne for deltakere fra andre regioner.
05. mars 2019
KURSMENY 2019 for SAFO Øst og NHF Øst

1.         Samarbeidskurs for SAFO i Østfold
2.         Presentasjon, kommunikasjon og sosiale medier
3.         Forberedelse til Landsmøtet
4.         BPA-kompetanse
5.         Utviklingskurs for likepersoner
6.         Høstkonferansen
7.         Bilkurs: tilskudd til bil som hjelpemiddel
8.         Boligkurs med husbanken
9.         Kurs om plan- og bygningsloven
10.       Organisasjonskurs. Styrearbeid.
11.       Helsekurs: interessepolitisk arbeid i kommunene
12.       Kurs for medlemmer i kommunale råd

Fullstendig kurskatalog finner du her: /arbeidet-vart/kurs/kurskatalogen 


Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor.

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha kursbevis for å utøve.

Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

Hvis du er i tvil på om et kurs passer for deg eller har spørsmål om program eller det praktiske kan du ta kontakt med administrasjonen på epost hanne.grimstvedt@nhf.no eller gyda.nullmeyer@nhf.no, så skal vi forsøke å svare deg!