Kurs i NHF Øst: Rettigheter til hjelpemidler, tjenester og servicehund

Vi ønsker velkommen til et nytt kurs i regi av NHF Øst. Denne gangen vil vi invitere til kurs om dine rettigheter når det kommer til hjelpemidler, tjenester og ikke minst servicehund! Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til å melde seg på- merk påmeldingsfrist den 3. mai.
26. april 2018

Rettigheter til hjelpemidler, tjenester og servicehund

Tid: 23.-24. mai 2018 (onsdag kl. 16.00 til torsdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

-          Tildeling av hjelpemidler etter brukerens behov eller NAVs prisforhandlede liste.

-          Søknadsprosessen og samarbeidet med NAV.

-          Hvordan søke om småhjelpemidler. Hva er servicehund og hvordan skal NAV arbeide med dette som nytt hjelpemiddeltilbud.

-          Brukernes påvirkning på hjelpemiddeltilbudet via brukerutvalg.

Påmeldingsfrist: 3. mai 2018.

Deltakeravgift: Kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem av NHF Øst eller SAFO Øst). 

Du kan melde deg på her.