Hjelpemiddelordningen er truet!

Vi har en god modell for hjelpemiddelformidling i Norge. Denne er nå truet fordi statens ansvar for å finansiere hjelpemidlene kan bli overført til kommunene. 
27. desember 2016

I forbindelse med kommunereformen har regjeringen foreslått å overføre mer ansvar for hjelpemiddelformidlingen til kommunene. Det er Norges Handikapforbund sterkt imot. 

Vi har en god modell for hjelpemiddelformidling i Norge. Denne er nå truet fordi statens ansvar for å finansiere hjelpemidlene kan bli overført til kommunene.

Her kan du lese notatet som FFO, NHF og Unge funksjonshemmede har skrevet som innspill i denne viktige debatten om funksjonshemmedes selvstendighet og deltakelse i alle deler av samfunnet.

 Brosjyre: Hjelpemiddelordningen er truet.

Les mer om hjelpemiddelordningen på NHF sine sider:

http://www.nhf.no/arkiv/ikke-flytt-hjelpemiddelordningen-til-kommunene