Bli med på markering i Fredrikstad!

Norges Handikapforbunds lag i Halden/Aremark, Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om en markering mot at ansvar for hjelpemidler skal overføres til kommunene og hjelpemidler tas ut av folketrygden. Det skjer i Fredrikstad 4. desember kl. 14 foran Rådhuset.
04. desember 2017

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og til å delta i samfunnet.

Det vil bli appeller, plakater , rullestoler og diverse hjelpemidler. Kom du også!


Når: 4. desember, klokken 14.00

Hvor: Foran rådhuset i Fredrikstad.

Hvem: Alle, både medlemmer og andre som er interessert, er velkommen til å delta.


Du kan lese mer om hjelpemiddelsaken her.

Her finner du arrangmentet på facebook.