Årsmøte i NHF Øst

Den 1. april 2017 arrangeres det årsmøte i NHF Øst.
15. desember 2016
Til våren er det igjen tid årsmøte. NHF Øst avholder årsmøte lørdag 1. april 2017, klokken 11.00 - 16.00, på Quality Hotel Mastemyr.

Årsmøtet er regionens høeste organ og saker som er til behandling er følgende:
Årsmelding 2015- 2016
Regnskap 2015 - 2016
Innkomne forslag
Budsjett 2017 og Virksomhetsplan 2017 - 2019
Valg

Forslag til årsmøtet må være NHF Øst i hende senest 1. februar 2017 og forslagene må være skriftlige. Forslag sendes til hanne.grimstvedt@nhf.no, eller til NHF Øst v/Hanne, Pb. 9219 Grønland, 0134 Oslo

Valgkomiteen og valg


Valgkomiteen består av følgende er medlemmer:
Evy Gunn Hultberg (leder), Arnfinn Solberg, Ole Martin Hernes, Anne-Lise Nilsen og Åse Olsen.
Vara: Magne Haaland, Turid Eriksen, Odvar Jacobsen, Eli Brenstad og Grethe Platt.

Forslag til nytt styre sendes innen 1. februar 2017 til:
evy.huldra@gmail.com,
eller pr. post til: Evy Gunn Hultberg, Brennhøydveien 15, 1768 Halden.


Alle vervene i regionstyret er på valg og skal fra 2017 velges for minimum 2 år. Det vises til årsmøtet i 2014 som vedtok at NHF Øst fra og med 2015 skal avholde årsmøte annet hvert år.

Valgkomiteen ber også om forslag på navn til neste års valgkomité.Delegater                      

Delegatfordelingen på årsmøte i NHF Øst:  
Vi gir beskjed om delegatfordeling når vi har klar fordelingen / utregning basert på lagenes medlemstall pr. 31.12.16.  Vi regner med at slik informasjon kan sendes ut tidlig i februar.

 

Innkalling med saksliste sendes til delegatene senest 1. mars 2017.

 

Saksdokumentene sendes til delegatene senest 2 uker før årsmøtet.

 

Flere nyheter
 • RegionNytt 02/19
  03. juni 2019
  Kjære lesere av RegionNytt 2019 og andre følgere av NHF Øst. Endelig er nyeste utgave av RegionNytt på vei ut til dere. Som alltid er bladet også tilgjengelig her på våre nettsider.
 • Vikennytt
  31. mai 2019
  Etableringen av Viken, vårt nye store felles fylke nærmer seg. Nedtellingen er i gang og når du leser RegionNytt 2/2019 er det kun rundt 190 dager igjen. Tekst: Sverre Bergenholdt. Først publisert i RegionNytt 02/19
 • Nytt regionstyre for 2019-2020
  08. april 2019
  På NHF Øst sitt årsmøte den 6. april ble regionens styre for perioden 2019-2020 valgt. Halve styret var på valg og det ble en del gjenvalg, men også noen nye ansikter. Vi gratulerer både gjenvalgte og nyvalgte styremedlemmer. Og vi takker avtroppende tillitsvalgte med innsatsen i perioden som har vært.
 • Påmeldingslenker til årets kurs
  08. april 2019
  Nå har vi gått over til et nytt påmeldingssystem for å bedre ivareta våre medlemmers personvern i håndteringen av påmeldingsskjema. Nye lenker for alle årets kurs ligger nå ute på nettsiden.
 • Velkommen til kortkurs med NHF Oslo
  19. mars 2019
  På Oslo-kontoret jobber tidligere tillitsvalgt Elisabeth Wilhelmsen som er sosionom, og som åpner kontordøra for medlemmer som trenger «hjelp til selvhjelp». Hun tilbyr å hjelpe gamle og nye medlemmer i NHF Oslo med søknader, klager og andre problemstillinger de har i forhold til hva de kan ha krav på, og tjenestetilbudet generelt. Nå inviterer hun til kurs!
 • Kurskatalogen 2019
  05. mars 2019
  Endelig er kurskatalogen for 2019 kommet. Her finner du kurstilbudt til både deg som er NHF Øst-medlem og SAFO Øst-medlem. Noen av kursene våre er også åpne for deltakere fra andre regioner.
Flere artikler