Årsmøte i NHF Øst 2017

Årsmøte i NHF Øst er gjennomført for denne gang. Et nytt regionstyre er valgt og vi ser frem til en produktiv og inspirerende årsmøteperiode. Spesielt stolte er vi over at NHF Øst og årsmøtet tenker fremover og velger inn ungdommer i regionens styre. Vi gratulerer alle nyvalgte og takker for flott innsats fra de som nå trer ut av styret.
03. april 2017
Bildetekst: (Nyvalgt regionleder Arild Karlsen og avtroppende regionleder Tove Larsen)
Lørdag den 1. april gjennomførte NHF Øst årsmøte 2017, på Mastemyr hotell. Det var en engasjert forsamling med mange synspunkter og innspill både til årsmøtet og til det nyvalgte regionstyret. Regionstyrets medlemmer er valgt for en periode på 1 eller 2 år.
Det ble gjennomført valg og regionens styre har nå følgende sammensetning:

Regionleder                                     Arild Karlsen     

1. Organisatorisk nestleder            Sverre Bergenholdt      

2. Politisk nestleder                        Ragnhild Skovly Hartviksen

Styremedlemmer                             Willy Aagaard

                                                        Tone Camilla Lillestølen

                                                         Elisabeth Wollebek

                                                         Saad Al-jaderi

1.varamedlem                                  Anders Hauge Olsen

2.varamedlem                                  Helene Kjølstad

3.varamedlem                                  Hilde Sofie Nilsson

 

Vi gratulerer alle nyvalgte og takker for flott innsats fra de som nå trer ut av styret.