Årets julekampanje

Tenk deg et barn som ikke kan gå på skolen i nabolaget fordi den er utilgjengelig. Fordi trapper, tunge dører og høye dørterskler gjør at barnet må sendes til en annen skole, langt unna nabobarna.
07. november 2018
Julekampanjen 2018

Dette er virkeligheten for mange barn med funksjonsnedsettelser i Norge. At ett barn blir utestengt fra nærskolen sin for noe så elementært som fysiske barrierer, er ett barn for mange!

Vi trenger din hjelp for å gjøre noe med det! Gi din støtte under årets julekampanje.

Besøk: http://www.nhf.no/meny/stott-oss/julekampanje