Flere artikler
 • NHF Øst kurs: Sosiale medier
  09. januar 2018
  NHF Øst vil gjerne invitere alle medlemmer i SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB) til kurs om sosiale medier. Vet du «alt» om bruk av Facebook og andre sosiale medier, er ikke dette kurset noe for deg. For alle oss andre som kan litt eller nesten ingenting, men som trenger å lære mer - er dette kurset nyttig.
 • Et liv i endring
  07. desember 2017
  I siste utgave av Regionnytt har vi trykket et utdrag fra et intervju med Grete Elise Dahlen Fjellgaard. Intervjuet i sin helhet kan du lese her. Grete Fjellgaard har lenge vært et aktivt medlem som har bidratt med mye både lokalt i LKB Østfold og i NHF Øst. Nå har hun med sitt prosjekt Saras stemme også åpent øynene våre for nye perspektiver og invitert oss med på en reise gjennom et liv i forandring. Det er på tide at vi blir litt bedre kjent med Grete.
 • Bli med på markering i Fredrikstad!
  04. desember 2017
  Norges Handikapforbunds lag i Halden/Aremark, Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om en markering mot at ansvar for hjelpemidler skal overføres til kommunene og hjelpemidler tas ut av folketrygden. Det skjer i Fredrikstad 4. desember kl. 14 foran Rådhuset.
 • Siste frist!
  06. november 2017
  I dag, 6. november, er siste frist for å melde seg på kurset: Presentasjonsferdigheter og kommunikasjonstrening, 17 – 18. november 2017 på Quality Hotell, Sarpsborg.
 • Møt SV Østfold
  29. august 2017
  "Det er viktig for oss at folk med funksjonsnedsettelse får den samme muligheten til å delta i utdanning som alle andre". - Leif Christensen, Leder Østfold SV og tredjekandidat til Stortinget, for SV Østfold.
 • Møt førstekandidaten fra KrF Akershus
  28. august 2017
  "KrF mener at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må utvikles til en helhetlig ordning der den nødvendige assistansen sikres både i fritid, arbeid og skole. Arbeidsledere må i sikres god arbeidslederopplæring og assistentene må sikres gode arbeidstakerrettigheter. Hele poenget med rettighetsfestingen er at de som trenger det, skal oppleve økt livskvalitet og en bedre hverdag, uten å måtte kjempe for det gang på gang". - Ingunn E. Ulfsten, 1. kandidat til Stortinget for KrF Akershus.
 • Møt førstekandidaten fra FrP Akershus
  27. august 2017
  "De nye kravene til design gir skolebarn og studenter lik tilgang til læringsinnhold. De betyr også at foreldre med funksjonsnedsettelser lettere kan følge opp barnas skolehverdag". - Hans Andreas Limi, 1. kandidat til Stortinget for FrP Akershus
 • Møt førstekandidaten fra Senterpartiet Akershus
  26. august 2017
  "Videre må vi vurdere om BPA-ordningen fungerer godt nok, gi bedre tilgang til hjelpemidler, sikre at elever som trenger det får tilrettelagte læremidler bl.a. lærebøker med blindeskrift. Dette er tiltak som må iverksettes og gjennomføres". - Sigbjørn Gjelsvik, 1.kandidat til Stortinget for SP Akershus.