Nyhetsbrev for tillitsvalgte

Alle tillitsvalgte i NHF, som er registrert i medlemsregisteret med e-postadresse, får tilsendt et eget nyhetsbrev for tillitsvalgte åtte til ti ganger i året.

Nyhetsbrevene inneholder informasjon fra sentralstyremøtene og annet nytt fra organisasjonen. Tidligere utsendte nyhetsbrev ligger tilgjengelig på disse sidene.

Er du tillitsvalgt, men har ikke fått nyhetsbrev?
Send e-postadressen din til nhf@nhf.no, og fortell hvor du er tillitsvalgt og hvilket verv du har.

Nr 2017/9
Regjeringens forslag om å gi kommunene flere oppgaver og mer ansvar på hjelpemiddelområdet, preger dette nyhetsbrevet. Hele organisasjonen har engasjert seg i saken og protestert mot endringene som er foreslått. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi hva som skjer. Årets julekampanje på innsamlingsområdet blir også presentert.
Les mer om Nr 2017/9
Nr 2017/8
13. oktober la regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Der kunne vi lese at regjeringen vil at det skal jobbes videre med å overføre mer ansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet til kommunene. - Dette vil bety et alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmedes levekår, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i NHF. Hjelpemiddelforslaget er hovedsaken i dette nyhetsbrevet, der du også kan lese om kampen for en bedre pleiepengeordning, det interessepolitiske programmet vårt, ung satsing, TV-suksessen "Søsken", et vellykket TEK17-kurs, nye rutiner for likepersonarbeidet, gode medlemsrabatter og det nye NHF-lotteriet.
Les mer om Nr 2017/8
Nr 2017/7
Vi har gjennomført landsmøte, vedtatt ny strategi og Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt. I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om alt det spennende som nå skjer i NHF-regi.
Les mer om Nr 2017/7
Nr 2017/6

Landsmøtet 2017 er hovedsaken i dette nyhetsbrevet. Og for et landsmøte! Vi har hatt engasjerte debatter og vedtatt nytt samfunnsoppdrag, ny strategi og nytt interessepolitisk program. Vi har valgt nytt sentralstyre og gjenvalgt forbundslederen vår. Vi har hatt filmvisninger, teater, prisutdelinger, og givende pauser med gode samtaler og mye moro. Veldig mye av det som skjedde underveis, ble streamet og delt på facebooksiden vår. Handikapnytt har også fulgt opp med flere artikler. Se, lik og del!

Portrettfoto av Henriette Nilsen og teksten Jeg tør å si fra. Gjør du? #sammenomennytid Foto.

Les mer om Nr 2017/6
Nr 2017/4
I påsken lanserte ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, en helt ny film om universell utforming – og det var Dagbladet som presenterte den, sammen med en artikkel om forslagene til endringer i byggteknisk forskrift. Det ga seerrekord og mye oppmerksomhet til dette temaet, som er ekstra viktig nå som høringsrunden for lengst er avsluttet og departementet skal ta stilling til byggekravene. Disse kravene var også tema for våre egne Tek-vettregler, som ble trykket i Dagsavisen i påsken. Etter påske har vi fortsatt fokuset på tilgjengelighet, men nå på T-banetransporten i Oslo, med Fjern Gæppen-aksjonen. To andre aksjoner er også rett rundt hjørnet – den ene om hjelpemiddelordningen og den andre om hatytringer og trakassering. Landsmøtet er selvsagt også under planlegging – det går av stabelen 16.-18. juni og noen av landsmøtedokumentene er nå klare. Les mer om dette og mer til i dette nyhetsbrevet.
Les mer om Nr 2017/4
Nr 2017/3
Handikapforbundet har hatt usedvanlig høyt aktivitetsnivå i årets første måneder. Både TEK 17 og Hjelpemiddelformidlingen er brennhete saker, vi har lansert en ny kortfilm fra Malawi og arrangerer en spennende konferanse om universell utforming, design og teknologi i Oslo, for bare å nevne noe. I dette nyhetsbrevet kan du lese om noe av alt det som foregår for tiden.
Les mer om Nr 2017/3
Nr 2017/2
Ekspertutvalget har levert sin rapport, med flere bekymringsfulle forslag til endringer på hjelpemiddelområdet, og vi kjemper hardt for å beholde dagens tilgjengelighetskrav i byggeforskriften. Nå kan vi også presentere en ny medlemsfordel fra Varme Plagg.
Les mer om Nr 2017/2
Nr 2017/1
Vi mener regjeringens forslag til endringer i forskriften til plan- og bygningsloven (TEK) er et skritt i helt feil retning. Hjelpemiddelrapporten  er utsatt i nesten tre uker. Handikapforbundet er inne i den siste fasen av strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen, der vi skal definere hva slags organisasjon vi skal være i framtiden. Handikapnytt har fått fjorårets bilder av norske paralympiere montert i en storslagen fotoutstilling på Sunnaas Sykehus og vi kan presentere en ny kortfilm fra Malawi.
Les mer om Nr 2017/1
Nr 2016/9
Handikapforbundet har reagert på statsbudsjettet, som nærmest overser funksjonshemmede. Ellers er det mye aktivitet i organisasjonen, med både organisasjonsutvikling, lederkonferanse, NHFU-tiltak, Slagkampanje og hjelpemiddelmesse på Lillestrøm.
Les mer om Nr 2016/9
Nr 2016/8
Handikapforbundet kan nå tilby mye nytt informasjonsmateriell - både parkerings"bøter", informasjonsfoldere, BPA-verktøykasse og NHF-kalenderen 2017, er nå tilgjengelige. Politisk har vi sterkt fokus på hjelpemiddelområdet og brukerstyrt personlig assistanse.
Les mer om Nr 2016/8
Nr 2016/7
NHFs medlemmer har fått en spørreundersøkelsen om hva Handikapforbundet bør jobbe med. Bent Høie sier at rigide regler kan være i strid med intensjonene i BPA-ordningen. Landsforeningen for slagrammede (LFS) har fått to millioner fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt som har til formål å redusere antall hjerneslag. En nylig publisert analyse konkluderer med at det ikke kan sies å være samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne dagens heiskrav, eller å redusere kravene til snusirkel og antall tilgjengelige boliger. Og snart er det sommer og ferie!
Les mer om Nr 2016/7
Nr 2016/6
Hjelpemiddelformidlingen, og spesielt farene forbundet med å overføre ansvaret til kommunene, er et av vårens store diskusjonstema, omtalt i dette nyhetsbrevet. Det er også brukerstyrt personlig assistanse (BPA), der streng praksis og store forskjeller kommunene i mellom har skapt vanskeligheter for mange funksjonshemmede. Både sommerkampanjen, en ny dokumentarfilm laget av NHFU og en bekymringsmelding fra forbundsleder Arne Lein til statsråd Høie, dreier seg om BPA. Les også om mangelen på tilgjengelighet i kulturlivet og organisasjonenes avvisning av årets trygdeprotokoll.
Les mer om Nr 2016/6
Nr 2016/5
I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvordan funksjonshemmedes organisasjoner teppela Stortingets spørretime 6. april og sørget for at flere statsråder ble konfrontert med den mangelfulle politikken de fører. Og om NHFU, og den sterke talen NHFU Trøndelags leder, Marianne Knudsen, holdt for sentralstyret i april. Ny forskning, nye nettsteder om universell utforming og NHFs vårkampanje om hjelpemidler er også omtalt.
Les mer om Nr 2016/5
Nr 2016/4
Kommunenes tendens til å avslå berettigede søknader om parkeringstillatelser, har skapt harme - men også engasjement som i flere tilfeller har ført fram. Debatt har det også blitt rundt de mange kommunenes nei til å ta imot funksjonshemmede flyktninger, fordi de koster for mye. I realiteten blir de fleste funksjonshemmede flyktninger værende i nærområdene til landene de flykter fra. Bistandsrådgvier Lisbeth Albinus har besøkt Libanon, der mange funksjonshemmede flyktninger venter fortvilet på hjelp. Vårens kursoversikt er klar, og rekordmange ExtraExpress-søknder tyder på at det borger for stor aktivitet i organisasjonen i år. Alt dette kan du lese om i nyhetsbrevet nedenfor.
Les mer om Nr 2016/4
Nr 2016/3
I dette nyhetsbrevet kan du lese at Handikapforbundets nye grafiske profil er rullet ut og hvordan du kan støtte funksjonshemmede flyktninger. Vi inviterer til BPA- og organisasjonskurs og en forskningsstudie om hatytringer, men må beklageligvis også advare mot plagsomt og uredelig salg av internettoppføringer.
Les mer om Nr 2016/3
Nr 2016/2
Handikapforbundet fyller 85 år i år, men er i fornyelse, både hva utseende og innhold angår. Ny logo, organisasjonsendringer og nøktern framtidsoptimisme er det som preger dette nyhetsbrevet også. Men vi kommer ikke utenom en svært skuffet kommentar om regjeringens nye handlingsplan for universell utforming, presentert av Solveig Horne 29. januar.
Les mer om Nr 2016/2
Nr 2016/12
Forbundslederens julehilsen til alle tillitsvalgte er hovedsaken i dette nyhetsbrevet. Vi beskriver også den nye spillmeldingen, med store endringer i tippenøkkelen, tanker om TEK 17 og universell utforming, presentasjonen av ekspertutvalgets rapport på hjelpemiddelområdet, som kommer 17. januar og en svært vellyket NHFU-reise til Malawi. Riktig god jul til dere alle!
Les mer om Nr 2016/12
Nr 2016/11
Vi markerer den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede og gleder oss over at NHFU nå er rustet til å stå på egne ben igjen. Samfunnsoppdraget vårt er nå klart til å legges fram på landsmøtet i 2017 og hovedkontoret flytter inn i nye kontorer. Vi må dessuten innse at nye kamper om universell utforming venter på nyåret.
Les mer om Nr 2016/11
Nr 2016/10
Årets julekampanje handler om hjelpemidler, som vi også har sterkt fokus på politisk, for å bevare den gode hjelpemiddelordningen vi har i dag. Vi har levert flere høringer, blant annet om statsbudsjettet, arbeidsavklaringspenger og endrede rettigheter for flyktninger, og vi har satt hatkriminalitet mot funksjonshemmede på dagsorden, etter at NHFU'er Tamarin Varner ble spyttet på på trikken og anmeldte hendelsen til politiet.
Les mer om Nr 2016/10
Nr 2016/1
Året 2016 startet med en tydelig påminnelse om at det Handikapforbundet gjør er viktig. Vi har protestert mot regjeringens forslag til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov, som er altfor svakt til å gi det diskrimineringsvernet funksjonshemmede trenger. Vi går hardt inn for å forhindre svekkelse av ordningen med akuttreparasjoner av hjelpemidler. Vi planlegger nytt Jobbverksted og gleder oss over vekst og aktivitet i ungdomsorganisasjonen. Nå har også BPA-rundskrivet kommet, som tydeliggjør hvilke rettigheter som følger av loven. Alt tyder på at vi skal få nok å gjøre i året som kommer.
Les mer om Nr 2016/1
Nr 2015/9
Det niende nyhetsbrevet dette året inneholder mange gode nyheter, som: Nesten fire millioner Extrakroner til nye prosjekter. Nytt jobbverksted, takket være rause lokallag. Fjerde runde med talentutvikling. Muskelskjeletthelse, budsjettmidler til bistand og utdanning i bistandsland.
Les mer om Nr 2015/9
Nr 2015/8
Det skjer mye både i politikken og organisasjonen for tiden. NHF har avgitt høringer om statsbudsjettet og flere andre innspill. Regjeringen har sendt ut forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring.  Vi har startet en organisasjonsutviklingsprosess, prøver ut en veiledningstjeneste knyttet til søknader og klager og har sendt ut årets julekampanje. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om alt sammen.
Les mer om Nr 2015/8
Nr 2015/7
Neste års statsbudsjett byr ikke på så mye nytt for funksjonshemmede. Desto bedre da, at det foregår så mye spennende i vår egen organisasjon. Noe av det som skjer, kan du lese om i dette nyhetsbrevet.
Les mer om Nr 2015/7
Nr 2015/6
Om valgkampen, kommunereformen, NHFs to nye markedsrådgivere, blomstring i ungdomsorganisasjonen med mer.
Les mer om Nr 2015/6
Nr 2015/5
Nå har Kommunal- og forvaltningskomiteen levert sin innstilling til Kommunereformen, og NHF-leder Arne Lein innser at NHF må fortsette kampen på hjelpemiddelområdet framover. Den politiske debatten på NHFs landsmøte skal også handle om Kommunereformen. Den vil bli videooverført. Og like før landsmøtet braker løs blir det internasjonalt seminar. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om disse sakene og mer til. 
Les mer om Nr 2015/5
Nr 2015/4
Nå er det høyt aktivitetsnivå i hele Norges Handikapforbund. Protestene mot regjeringens forslag om å overføre ansvaret for hjelpemiddelformidlingen til kommunene er mange og sterke. Flere enn 4000 har signert oppropet som skal leveres til Stortinget om en ukes tid. I tillegg pågår landsmøteforberedelsene for fullt. 12.-14. juni er det nemlig duket for landsmøte i Norges Handikapforbund.
Les mer om Nr 2015/4
Nr 2015/3
To store reformer, kommunereformen og uførereformen, har stått i fokus i tiden før og etter påske. Funksjonshemmede berøres av begge de to, og engasjementet er stort og innsatsen bred i NHF for å henholdvis hindre og kompensere for endringer med negative konsekvenser. I tillegg er NHF i ferd med å forberede årets landsmøte, noe som blant annet foregår i sentralstyremøtet denne uken. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om disse sakene og flere andre nyheter.
Les mer om Nr 2015/3
Nr 2015/2
Her kan du lese mer om hvordan du kan søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsen, at NHF søker etter nye markedsrådgivere og at Robert Eriksson vil gjøre det enklere å få firehjulsdrevet bil, det nylig gjennomførte sentralstyremøtet, Norsk Tippings nye satsing Nabolaget, funksjonshemmede flomofre i Malawi som ikke får nødhjelp og Handikapnytts intervjuer med Sunniva Ørstavik og Jan Tøssebro.
Les mer om Nr 2015/2
Nr 2015/10 - God jul!
Årets siste nyhetsbrev inneholder en julehilsen fra forbundsleder Arne Lein, som vil takke alle Handikapforbundets tillitsvalgte for innsatsen i året som har gått og ønske en riktig god jul. Her kan du også lese at Handikapforbundets Lars Ødegård er valgt inn regjeringens ekspertutvalg for framtidens hjelpemiddelpolitikk og at organisasjonenes egen skyggerapport til FN-komiteen viser at funksjonshemmede opplever grove og systematiske brudd på menneskerettighetene.
Les mer om Nr 2015/10 - God jul!
Nr 2015/1
Protestene mot regjeringens forslag til utvidet bruk av midlertidighet i arbeidslivet, er en av de viktigtse sakene vi engasjerer oss i for tiden. Vi forbereder også årets landsmøte og valgkampan som kommer like etter.
Les mer om Nr 2015/1
Nr 2014/8
Budsjettforliket, mikrofinanskonferansen, Extrastiftelsen, ny ungdomskoordinator og NHFU-samling
Les mer om Nr 2014/8
Nr 2014/7
HBF i media, NHF-kalender 2015, nye uføretrygden og oppfølging av statsbudsjettet. 
Les mer om Nr 2014/7
Nr 2014/6
AKTIV HØST: NHF har gjennomført store interne møter, samtidig som vi har markert oss tydelig om både snusirkler og arbeidsmiljølov. Nytt informasjonsmateriell er også lansert. Det er en aktiv høst i Norges Handikapforbund. I dette nyhetsbrevet kan du lese om noe av det som skjer.
Les mer om Nr 2014/6
Nr 2014/5

Årets sommer kom ikke bare med sol og varme, men også med seire i saker som er viktige for Norges Handikapforbunds medlemmer. Regjeringen både vedtok å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse og innførte en ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

Nå er det høst og tid for nye kamper, og i dette nyhetsbrevet kan du lese om en av dem: Tilgjengelighetskravene i byggeforskriften TEK 10.

Regjeringen har foreslått å lempe på kravene. Norges Handikapforbund kjemper for å beholde dem. Blant annet ved å imøtegå konklusjonene i en rapport om hvor stor plass rullestoler trenger i en bolig.

Les mer om Nr 2014/5
Nr 2014/4
Sommerferien har begynt for mange av oss, og snart er det ferie for de aller fleste. Norges Handikapforbund har mange sommerstengte kontorer, men Servicetorget holder åpent gjennom hele sommeren.
Les mer om Nr 2014/4
Nr 2014/3

Norges Handikapforbund ønsker alle tillitsvalgte en riktig god påske

Les mer om Nr 2014/3
Nr 2014/2
Ny ungdomskoordinator, samarbeid om taxitilbud, ressursside om kummunale råd m.m
Les mer om Nr 2014/2
Nr 2014/1
Møter med statsråd, ny tilskuddsordning, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven m.m
Les mer om Nr 2014/1
Hilsen til alle i Norges Handikapforbund
Landsmøtet i Norges Handikapforbund, samlet i Lillestrøm fra 12. til 14. juni 2015, har utformet en hilsen til alle medlemmer og tillitsvalgte i våre lag, regioner og landsforeninger.
Les mer om Hilsen til alle i Norges Handikapforbund
God jul til deg som er tillitsvalgt i NHF eller en av våre landsforeninger
Les mer om God jul til deg som er tillitsvalgt i NHF eller en av våre landsforeninger