Årsmøte

Årsmøtet er organisasjonsleddets høyeste myndighet. Her finner du viktig informasjon om planlegging og gjennomføring av årsmøte i lokallagene. Her vil vi også legge ut informasjon om regionens årsmøte.

Du kan lese alt om årsmøter i NHFs lover, som du finner her.

17. november 2017

Årsmøter i organisasjonsleddene

Årsmøtet er organisasjonsleddets høyeste myndighet.

Organisasjonsleddet skal avholde årsmøte minst annet hvert år og da samme år som det er landsmøte. Årsmøtet kan bestemme om det skal holdes årsmøte hvert år.

Lokallagene

Lokallagene skal varsle medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet i årsmøtet må bringes inn for styret senest 14 dager før årsmøtet.

Lokallagsstyret kunngjør endelig innkalling med saksliste for alle medlemmer minst 1 uke før årsmøtet.


Regionen

Landsforeninger og regioner skal avholde årsmøte før landsmøte og senest innen utgangen av juni de år det ikke er landsmøte. Lokallagene skal holde årsmøte innen utgangen av mars.

Organisasjonsleddets styre bestemmer tid og sted for årsmøtet.

Landsforeningene og regionene varsler sine lokallag, oppnevnte kontaktpersoner og/eller medlemmer om tid og sted minst 3 måneder før årsmøtet.

Saker som lokallag, oppnevnte kontaktpersoner og medlemmer ønsker behandlet i årsmøtet må bringes inn for styret senest 2 måneder før årsmøtet. Styret sender ut innkalling med saksliste til delegatene minst 1 måned før årsmøtet. Som hovedregel skal alle saksdokumenter sendes delegatene 2 uker før årsmøtet.

Her kan du lese mer om:

- Stemmerett og delegater
- Årsmøtesaker
- Valg

Her kan du lese mer om lokallagsrapportering og finne maler for rapportering og årsmøtedokumenter.