Kurskatalogen

NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandeler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss.
12. oktober 2017

KURSMENY 2018 for SAFO Øst og NHF Øst

 1. Bruk av sosiale medier

 2. Oppfølgingskurs: Presentasjon og kommunikasjon

 3. Bil med NAV-tilskudd

 4. Utviklingskurs for likepersoner

 5. Servicehund og rettigheter til hjelpemidler og tjenester

 6. Høstkonferansen – organisasjonsutvikling

 7. Brukermedvirkning i kommunen

 8. Plan- og bygningsloven - arealplaner og uteområder

 9. Arbeid: NAV, VTA og ASVO

 10. Helsekurs: Rehabilitering og fatigue

 11. Interessepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner.

 12. Ungdomskurs: formidling, film og budskap.

 

 

MAI:

 

Rettigheter til hjelpemidler, tjenester og servicehund

Tid: 23.- 24. mai 2018 (onsdag kl. 16.00 – torsdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

-          Tildeling av hjelpemidler etter brukerens behov eller NAVs prisforhandlede liste.

-          Søknadsprosessen og samarbeidet med NAV.

-          Hvordan søke om småhjelpemidler. Hva er servicehund og hvordan skal NAV arbeide med dette som nytt hjelpemiddeltilbud.

-          Brukernes påvirkning på hjelpemiddeltilbudet via brukerutvalg.

Påmeldingsfrist: 3. mai 2018

Deltakeravgift: Kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 

 

SEPTEMBER:

Høstkonferansen - organisasjonsutvikling.

Tid: 7.- 8. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic Hotell, Asker.

Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag).

Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. NHFs organisasjon og lover, tillitsvalgtes oppgaver, årsmøte, medlemsmøte, styrets ansvar og arbeidsoppgaver. Handlingsplan og aktiviteter i lokallaget/landsforeningen.

Påmeldingsfrist: 7. august 2018.

Deltakeravgift: kr. 500

 

Brukermedvirkning i kommunen

Tid: 19.- 20. september 2018 (onsdag kl. 16.00. – torsdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Kurset gjennomføres med forelesninger, plenumssamtaler og erfaringsutvekslinger.

Påmeldingsfrist: 19. august 2018

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 

 

Plan og bygningsloven – arealplaner og uteområder

Tid: 28. – 29. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic Hotell, Asker.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Uteområder i byer, tettsteder og friluft kan gjøres tilgjengelige og brukbare for alle hvis man vet hvordan. Vi ser på gode og dårlige løsninger.

Kommunen legger ut overordnede planer som regulerings- og arealplaner til høring, men hva i all verden skal vi se etter?  Opplæring og praktiske øvelser.

Påmeldingsfrist: 28. august 2018

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 

 

OKTOBER:

 

Arbeid: NAV, VTA og ASVO

Tid: 12. – 13. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Hvilke tiltak og virkemidler har NAV for å hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, og sikre at man blir der? Navn og forkortelser vi har hørt om, men ikke helt vet hva betyr; VTA, ASVO, lærekandidatordning, IA-plass osv.

Hvor finner man nødvendig informasjon og hvordan er samarbeidet med NAV lokalt.

Påmeldingsfrist: 12. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 

 

Helsekurs: Rehabilitering og fatigue

Tid: 26. – 27. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00)

Sted: Mer informasjon kommer.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

Rehabilitering:

-          Kommunens ansvar?

-          Spesialisthelsetjenestens ansvar?

-          Hva er Rehabilitering og habilitering?

-          Hvordan kan vi forholde oss til dette?

-          Helsereiser, en form for rehabilitering (utland / innland)

-          Egenansvar for rehabilitering

Fatigue:

-          Hva er fatigue?

-          Hvordan leve med fatigue?

-          Organisasjoner som forholder seg til fatigue?

-          Hva med NHF – NHF Øst og fatigue?

Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 

 

NOVEMBER:

 

Interessepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner.

Tid: 23. – 24. november 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst.

Kursinnhold: Hva er interessepolitisk arbeid. Utgangspunkt for vårt interessepolitiske arbeid, kort presentasjon av organisasjonenes interessepolitiske plattformer. Hva er de viktigste interessepolitiske saker å arbeide med lokalt. Hvordan finner man frem til de aktuelle sakene som berører funksjonshemmede i kommunen. Kommunens informasjon om saker som er viktig for funksjonshemmede innbyggere. Hvordan kan vi arbeide ovenfor kommunen og lokalmiljø med våre viktigste interessepolitiske saker? Konkrete erfaringer fra organisasjonene på hvordan man arbeider med interessepolitiske saker.

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2018

Deltakeravgift: kr. 500

 

Ungdomskurs: formidling, film og budskap.

Tid og sted: Mer informasjon kommer. 

Målgruppe: Medlemmer NHFU Øst og i målgruppen NHF NestenVoksen.

Kursinnhold: Mer informasjon kommer.

Deltakeravgift: kr. 500


Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor.

 

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:
Landsforeningene og lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisasjon a 10.000. Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild.karlsen@getmail.no eller Tlf: 977 47 975                  Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer.
Video på mobil – presentasjon på PC. Kurset gjennomføres på en lørdag og en kveld.

 

Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

Påmeldingsskjema finner dere her.