Kurskatalogen

NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandeler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss.
NB! Merk at det er ny dato for kursene Utvikingskurs for likepersoner og helsekurset.
12. oktober 2017

KURSMENY 2018 for SAFO Øst og NHF Øst

 1. Bruk av sosiale medier

 2. Oppfølgingskurs: Presentasjon og kommunikasjon

 3. Bil med NAV-tilskudd

 4. Utviklingskurs for likepersoner - Ny dato

 5. Servicehund og rettigheter til hjelpemidler og tjenester

 6. Høstkonferansen – organisasjonsutvikling

 7. Brukermedvirkning i kommunen - Avlyst

 8. Plan- og bygningsloven - arealplaner og uteområder

 9. Nytt tema: Organisasjonskunnskap

 10. Helsekurs: Rehabilitering og fatigue - Ny dato

 11. Interessepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner - Avlyst

 12. Utviklingskurs for likepersoner

 13. Bil med NAV-tilskudd til barn og andre som ikke kan kjøre selv

 14. Ungdomskurs: formidling, film og budskap.

 

 

OKTOBER:

 

Organisasjonskunnskap

Tid: 12. – 13. oktober 2018 (fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 17.00).

Sted: Scandic hotell Asker

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: 
• Praktisk arbeid med lokallagsrapportering
• Protokoller fra styret og årsmøtet
• Hva er interessepolitisk arbeid, og hvordan kan vi beskrive det i årsmelding, søknader osv.
• Hvordan søke midler fra ExtraEkspress og andre finansieringskilder
• Hva skal med i en prosjektsøknad til f.eks. Extra
• Medlemsregisteret i NHF
• Brønnøysundregistrene og Lotteritilsynet
• NHF har fått Helse inn i det Interessepolitiske programmet. Hvordan kan lokallagene jobbe med «Helse»?

Påmeldingsfrist: 24. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 

 

NOVEMBER:

 

Helsekurs: Rehabilitering og fatigue

Tid: Mer informasjon kommer.

Sted: Mer informasjon kommer.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

Rehabilitering:

-          Kommunens ansvar?

-          Spesialisthelsetjenestens ansvar?

-          Hva er Rehabilitering og habilitering?

-          Hvordan kan vi forholde oss til dette?

-          Helsereiser, en form for rehabilitering (utland / innland)

-          Egenansvar for rehabilitering

Fatigue:

-          Hva er fatigue?

-          Hvordan leve med fatigue?

-          Organisasjoner som forholder seg til fatigue?

-          Hva med NHF – NHF Øst og fatigue?

Påmeldingsfrist: Mer informasjon kommer.

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 
Utviklingskurs for likepersoner

Tid: 23. – 24. november 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00)

Sted: Scandic Hotell Asker

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst.

Kursinnhold:
- Hva er likepersonarbeidet og hvordan driver vi det i NHF?
- Grete Fjellgaard forteller om hvordan ha det godt når man har det vondt og utdrag fra forestillingen Saras stemme.
- Deling av erfaringer, inspirasjon fra lokallag og gode samtaler.
- Rettigheter og lover.
Likepersonarbeidet inn i fremtiden - i NHF Øst og i NHF. 

Påmeldingsfrist: 1. novemeber 2018

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst). 

 

 
Bil med NAV-tilskudd til barn og andre som ikke kan kjøre selv

Tid: 30. november – 1. desember 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00)

Sted: Mer informasjon kommer.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: NAV-bilordningen til barn (og passasjerer) - hvordan virker ordninger?
- Lovverk, forskrifter og retningslinjer.
- Hvem kan søke på bil?
- Egenandel og betaling.
- Hva bilordningen innebærer og ulike muligheter og utfordringer. Andre formelle forhold knyttet opp mot bil.
- Det blir også en bolk med spørsmål, erfaringer og egenerfaringer med egen NAV-bil.

Påmeldingsfrist: 30. oktober 2018

Deltakeravgift: kr. 500 (Kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst). 


Ungdomskurs: formidling, film og budskap.

Tid og sted: Mer informasjon kommer. 

Målgruppe: Medlemmer NHFU Øst og i målgruppen NHF NestenVoksen.

Kursinnhold: Mer informasjon kommer.

Deltakeravgift: kr. 500


Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor.

 

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:
Landsforeningene og lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisasjon a 10.000. Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild.karlsen@getmail.no eller Tlf: 977 47 975                  Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer.
Video på mobil – presentasjon på PC. Kurset gjennomføres på en lørdag og en kveld.

 

Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

Påmeldingsskjema finner dere her.