Kurskatalogen

NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandeler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss.
Kurskatalogen for 2019 kan du finne her. Vær obs på at det kan komme endringer i program for enkelte kurs. Dette vil vi alltid informere om her og via e-post til påmeldte deltakere.

Husk å meld deg på innen påmeldingsfristen for å være sikret plass :)

12. oktober 2017

KURSMENY 2019 for SAFO Øst og NHF Øst


1.         Samarbeidskurs for SAFO i Østfold
2.         Presentasjon, kommunikasjon og sosiale medier
3.         Forberedelse til Landsmøtet
4.         BPA-kompetanse
5.         Utviklingskurs for likepersoner
6.         Høstkonferansen
7.         Bilkurs: tilskudd til bil som hjelpemiddel
8.         Boligkurs med husbanken
9.         Kurs om plan- og bygningsloven
10.       Organisasjonskurs. Styrearbeid.
11.       Helsekurs: interessepolitisk arbeid i kommunene
12.       Kurs for medlemmer i kommunale råd

 

AUGUST

Utviklingskurs for likepersoner  

Tid: 30.- 31. august 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Quality hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og landsforeninger som enten fungerer som likepersoner, er sertifiserte likepersoner, eller ønsker å bli likepersoner

Kursinnhold:

-        Motivere og inspirere eksisterende og fremtidig likepersonarbeid,

-        Se muligheter og utfordringer som likeperson,

-        Erfaringsutveksling,

-        Skape lystbetont og kreativt likepersonarbeid.

Påmeldingsfrist: 9. august 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her. 

 

SEPTEMBER

Høstkonferansen

Tid: 6.- 7. september 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic hotell, Asker.

Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag).

Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs valgbudskap.

Påmeldingsfrist: 16. august 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.

 

Bilkurs: NAV-tilskudd til bil som hjelpemiddel

Tid: 17.- 18. september 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).

Sted: Scandic hotell, Asker.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.

Kursinnhold: For deg som skal søke ny bil fra NAV, enten det er for første gang eller du skal bytte bil. Kurset tar opp spørsmål rund:

-          NAV, regelverket og søknad,

-          Spesialutstyr og tilpasning,

-          Valg av rett bil og mange andre spørsmål/utfordringer.

Det vil også være tid til erfaringsutveksling blant deltakerne.

Påmeldingsfrist: 27. august 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.

 

Boligkurs med husbanken

Tid: 27. – 28. september 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic hotell, Asker

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.

Kursinnhold: Husbankens tilskudd og boligpolitikk. Kommunens boligpolitikk med utgangspunkt i økonomi eller brukernes behov. Er Livsløpsbolig fortsatt en realitet? Eie eller leie bolig. Innleder bl.a. av Osmund Kaldheim, direktør i Husbanken.

Påmeldingsfrist: 6. september 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.

 

OKTOBER

Kurs om plan- og bygningsloven

Tid: 4.- 5. oktober 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic hotell, Asker.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.

Kursinnhold: Hvordan skal lokallag og rådsmedlemmer behandle saker om universell utforming? Gjennomgang av viktige og aktuelle punkter i byggereglene. Forskrift til plan og bygningsloven (TEK 17). Norsk standard for universell utforming. Byggeregler og byggetegninger. Praktisk arbeid.

Påmeldingsfrist: 13. september 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.

 

Organisasjonskurs. Styrearbeid.

Tid: 25. – 26. oktober 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Quality hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Lokallagsrapportering. Regnskap og revisjon. Årsmelding og protokoller fra styret og årsmøtet. Hva er interessepolitisk arbeid. Prosjektsøknader. Medlemsregisteret i NHF. Brønnøysundregistrene og Lotteritilsynet. Lokallagenes arbeid med helseområdet.

Påmeldingsfrist: 4. oktober 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.

 

NOVEMBER

Helsekurs: interessepolitisk arbeid i kommunene

Tid: 12. – 13. november 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).

Sted: Scandic hotell, Asker.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.

Kursinnhold: Tema fastsettes senere.

Påmeldingsfrist: 22. oktober 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.

 

Kurs for medlemmer i kommunale råd

Tid: 22. – 23. november 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Quality hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Fra 1.1.2020 starter en ny periode for de kommunale rådene. SAFO Øst ønsker å spille en aktiv rolle og tilby våre representanter god opplæring, oppfølging og ikke minst et fellesskap for erfaringsutveksling blant representantene. Alle våre foreslåtte brukerrepresentanter er ønsket velkommen til slikt fellesskap, både gamle og nye deltakere i rådene. Gjennomgang av lover og forskrifter som gjelder for representanter som er medlemmer av kommunale- og fylkeskommunale råd.

Påmeldingsfrist: 1. november 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og kan vurdere om de har mulihget til å dekke din egnandel. Alle påmeldingslenkene til årets kurs ligger her i kurskatalogen og under påmelding.

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:
Landsforeningene og lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisasjon a 10.000. Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arildkar14@gmail.com eller Tlf: 977 47 975            


Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer, fra andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Skriv opp hvor faktura skal sendes.