FAQ

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om kursene i NHF Øst.
24. september 2018

1. Er påmeldingsfristen absolutt?

Ja, i utgangspunktet er den det. Fristen er satt for at vi skal kunne sende bestillingsskjema til hotellene vi bruker. De er i utgangspunktet fleksible, men for å fortsette å ha et godt samarbeid med de er vi avhengig av at informasjonen vi sender inn til de kommer innen gitte datoer.
Hvis du ønsker å melde deg på et kurs etter påmeldingsfristen kan du sende oss en e-post. Vi vil da undersøke med hotellet, men vi kan ikke garantere plass.

2. Hva koster det og hvem dekker egenandelen?

Egenandelen for å delta på våre kurs er 500,- for medlemmer av NHF Øst/SAFO Øst. For andre er egenandelen 2000,- Dette er fordi vi kun får støtte for våre egne medlemmer.
Det er vanlig at lokallagene dekker sitt medlems egenandel, men det må hver enkelt alltid høre med lokallaget om før de melder seg på.
Fakturaen sendes direkte til lokallaget med mindre vi blir informert om noe annet.

3. Hva skjer hvis jeg må melde meg av et kurs?

Vi håper alle har forståelse for at jo senere man melder seg av, jo vanskeligere blir det for oss å få avbestilt hotellrom uten å måtte betale. Vi har full forståelse for at sykdom og andre uforutsette hendelser kan oppstå, men ber om å få beskjed så fort som mulig hvis du ser at du allikevel ikke kan delta. Per dags dato er det regionen som dekker utgiftene i forbindelse med avbestillinger.

4. Hvorfor ber vi om så mye informasjon i påmeldingsskjemaet?

Dette er er for å sikre at alle får best mulig tilrettelegging rundt sin kursdeltakelse. Hotellet har behov for informasjon rundt rombehov og allergier for å kunne tilrettelegge for oss når vi er der. Vi må også ha informasjon som adresse og telefonnummer fordi vi sender inn deltakerliste til AOF i etterkant av kursene. Dette for at vi skal få støtte til kursene våre.
Vi ber om at dere fyller ut skjemaene etter beste evne og minner om at dere selv er ansvarlige for å oppgi allergier m.m.
Etter endt kurs slettes påmeldingsskjemaene, dette for å sikre deltakernes personvern. Dette betyr at vi ikke har anledning til å husk allergier eller andre behov, så det er viktig at skjemaet fylles ut fullstendig hver gang.
Hvis du har spørsmål om påmeldingsskjemaet eller personvern kan du ta kontakt med oss.

5. Hvorfor blir noen kurs avlyst?

Vi legger hvert år opp en kursplan basert på innsendte ønsker fra medlemmer og tema vi mener er aktuelle. Det hender allikevel når kurset nærmer seg at vi ser at antall påmeldte er for få, eller det kan være avlysninger e.l. fra innledere/kursholdere. Dette fører til at vi i noen tilfeller må avlyse et kurs. Informasjonen som ligger her skal til enhver tid være oppdatert.

6. Kan vi ønske oss kurs eller foredragsholdere?

Ja! Vi blir alltid glad for kursønsker og prøver så langt det lar seg gjøre å sette opp kurs som vi vet at medlemmene våre ønsker.