Vi på regionkontoret ønsker alle våre medlemmer, tillitsvalgte og støttespillere en riktig god jul!
Luciatog er for alle barn. Synes ikke du også det? I dag feirer de aller fleste skoler med Luciatog, men ikke alle barn får være med. 80% av alle skoler i Norge er utilgjengelige for funksjonshemmede. Det gjør at mange barn ikke får gå i Luciatog, ha felles undervisning og juleoppvisning med vennene sine.
Årets siste RegionNytt er nå allerede i postkassen din, eller på vei ut til deg.
3. desember vel gjennomførst og bak oss for i år. Vi markerte FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonevne over hele landet og i vår region var markeringen i Fredrikstad.

Regionnytt

Forside nyeste Regionnytt Foto.
Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad.
Les vårt medlemsblad