På Oslo-kontoret jobber tidligere tillitsvalgt Elisabeth Wilhelmsen som er sosionom, og som åpner kontordøra for medlemmer som trenger «hjelp til selvhjelp». Hun tilbyr å hjelpe gamle og nye medlemmer i NHF Oslo med søknader, klager og andre problemstillinger de har i forhold til hva de kan ha krav på, og tjenestetilbudet generelt. Nå inviterer hun til kurs!
Endelig er kurskatalogen for 2019 kommet. Her finner du kurstilbudt til både deg som er NHF Øst-medlem og SAFO Øst-medlem. Noen av kursene våre er også åpne for deltakere fra andre regioner.
I hver utgave av RegionNytt skriver Anne Karin Johansen en spalte som består av en god blanding av samfunnsanalyse, erfaringer fra livet som lokalpolitiker, familiemenneske og rullestolbruker. Side fire i RegionNytt, Helt på Grensa, er alltid verdt å lese!
Frem mot fylkessammenslåingen i 2020 vil vi vie litt plass i hvert nummer av RegionNytt, og her på nettsiden, til å gi dere litt informasjon om Viken og hva vi som organisasjon gjør for å sikre å bli inkludert og hørt i både prosessen og i det nye fylket.

Regionnytt

Forside nyeste Regionnytt Foto.
Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad.
Les vårt medlemsblad