Tenk deg et barn som ikke kan gå på skolen i nabolaget fordi den er utilgjengelig. Fordi trapper, tunge dører og høye dørterskler gjør at barnet må sendes til en annen skole, langt unna nabobarna.
Har du fått med deg muligheten til å gå over til elektronisk utgave av vårt medlemsblad RegionNytt?
Landsforeningen for slagrammede i Oslo/Akershus inviterer til temakafé i Lillestrøm den 7. november. Temaet er ernæring og hjerneslag. Vel møtt!
Nyeste utgave av regionens medlemsblad RegionNytt er nå sendt ut til både fysiske og elektroniske postkasser. I tillegg kan du lese bladet her.

Regionnytt

Forside nyeste Regionnytt Foto.
Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad.
Les vårt medlemsblad